Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Komunikaty

Wywiadówka - 2 grudnia 2010

Zebranie rodziców uczniów naszej szkoły odbędzie się 2 grudnia 2010r. wg następującego harmonogramu:

-o godz. 1530 - w auli szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych, po spotkaniu ogólnym (ok. 1600) zapraszamy rodziców do następujących sal. Po spotkaniu z wychowawcami o godz. 1630 ponownie zapraszamy rodziców do auli szkolnej na spotkanie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Lp. Klasa Wychowawca Sala
1 4 TUG p. KIEŁCZEWSKA GRAŻYNA 200
2 4 TI A p. GUDANIEC EWA 103
3 4 TI B p. WIATROW ANETA 109
4 4 TS p. DRĘŻEK KRYSTYNA 102
5 2 A p. BORYSIONEK ANNA 104
6 1B p. RODZIEWICZ PAULINA 16
7 2 C p. DENKIEWICZ URSZULA 201
8 3 B p. WIERZBICKA EWA 203
9 3 J p. SZEWCZAK TOMASZ 205
10 3 UG p. THADANEY JOLANTA 105
11 3 S p. PACHUCKA IRENA 100
12 2 S p. RZOSIŃSKI 106
13 3 TS p. DOBROWOLSKA 202
14 3 TI p. KOMOR 204

- o godz. 1630 - w auli szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców dotyczące szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Po spotkaniu zapraszamy rodziców do następujących sal:

Lp. Klasa Wychowawca Sala
1 1A p. MAKSYMOW KATARZYNA 202
2 2 B p. SOBIERAJ 100
3 1C p. GARDOCKA BOŻENA 109
4 1J p. CYBUL WALDEMAR 7
5 1 TUG p. WIATROW ALEKSANDRA 16
6 1 TI p. RUTKOWSKA SYLWIA 104
7 1 TS p. KOGUT BOŻENA 205
8 1 TH P. KACHEL ADRIANA(w zast. p. GRYKA KRYSTYNA) 204
9 2 J p. RZOSIŃSKI 106
10 2 EA p. CZERWIŃSKI 102
11 2 TUG A p. WITKOWSKA 201
12 2 TUG B p. PIESZKO 200
13 2 TS p. RAKOWSKI 203
14 2 TI p. DĄBROWSKI 15
15 3 TUG A p. BRUDEREK 103
16 3 TUG B p. HARASIMOWICZ 105

Data publikacji: 2010-11-25

Wywiadówka - 28 pażdziernika 2010

Zebranie rodziców uczniów naszej szkoły odbędzie się 28 października 2010r. wg następującego harmonogramu:

-o godz. 1600 - zapraszamy rodziców do następujących sal:

Lp. Klasa Wychowawca Sala
1 1A p. MAKSYMOW KATARZYNA 202
2 2 B p. SOBIERAJ 100
3 1C p. GARDOCKA BOŻENA 109
4 1J p. CYBUL WALDEMAR 7
5 1 TUG p. WIATROW ALEKSANDRA 16
6 1 TI p. RUTKOWSKA SYLWIA 104
7 1 TS p. KOGUT BOŻENA 205
8 1 TH P. KACHEL ADRIANA(w zast. p. GRYKA KRYSTYNA) 204
9 2 J p. RZOSIŃSKI 106
10 2 EA p. CZERWIŃSKI 102
11 2 TUG A p. WITKOWSKA 201
12 2 TUG B p. PIESZKO 200
13 2 TS p. RAKOWSKI 203
14 2 TI p. DĄBROWSKI 15
15 3 TUG A p. BRUDEREK 103
16 3 TUG B p. HARASIMOWICZ 105

- o godz. 17 00 - zapraszamy rodziców do następujących sal:

Lp. Klasa Wychowawca Sala
1 4 TUG p. KIEŁCZEWSKA GRAŻYNA 200
2 4 TI A p. GUDANIEC EWA 103
3 4 TI B p. WIATROW ANETA 109
4 4 TS p. DRĘŻEK KRYSTYNA 102
5 2 A p. BORYSIONEK ANNA 104
6 1B p. RODZIEWICZ PAULINA 16
7 2 C p. DENKIEWICZ URSZULA 201
8 3 B p. WIERZBICKA EWA 203
9 3 J p. SZEWCZAK TOMASZ 205
10 3 UG p. THADANEY JOLANTA 105
11 3 S p. PACHUCKA IRENA 100
12 2 S p. RZOSIŃSKI 106
13 3 TS p. DOBROWOLSKA 202
14 3 TI p. KOMOR 204

Data publikacji: 2010-10-26Zebranie rodziców

odbędzie się 8 czerwca 2010 wg poniższego harmonogramu.

O godz. 1600 zapraszamy rodziców na spotkanie z Panem Dyrektorem w auli, po spotkaniu w auli zapraszamy do następujących sal:

LP KLASA WYCHOWAWCA SALA
1 1 A - Pani Borysionek 104
2 1 B - Pani Nalewajek 100
3 1 C - Pani Denkiewicz 13 R
4 1 j - Pan Rzosiński 106
5 1 EA - Pan Czerwiński 102
6 1 S - Pani Kolińska 205
7 1 TUGa - Pani Witkowska 201
8 1 TUGb - Pani Pieszko 200
9 1 TI - Pan Dąbrowski 15
10 1 TS - Pan Rakowski 103
11 3 TUG - Pani Kiełczewska 5
12 2 S - Pani Pachucka 202
13 2 B - Pani Wierzbicka 204
14 2 J - Pan Szewczak 203
15 2 TUG a - Pan Bruderek 16
16 2 TUG b - Pani Harasimowicz 109

O godz. 1700 zapraszamy rodziców na spotkanie z Panem Dyrektorem w auli, po spotkaniu w auli zapraszamy do następujących sal:

LP KLASA - - WYCHOWAWCA SALA
1 2 A - Pani Grunau-Kozicka 109
2 2 C - Pani Gardocka 205
3 3 B - Pani Krutul 104
4 3 J - Pan Kozicki 100
5 2 TI - Pani Maksymow 203
6 3 TI a - Pani Gudaniec 103
7 3 TI b - Pan Wiatrow 106
8 2 TS - Pani Dobrowolska 202
9 3 TS - Pani Drężek 201
10 2 UG - Pani Thadaney 102

Data publikacji: 2010-06-07UWAGA WYWIADÓWKA!!!

Zebranie rodziców uczniów naszej szkoły podsumowujące I półrocze roku szkolnego 2009/2010 odbędzie się 11 lutego 2010 wg poniższego harmonogramu.

O godz. 1600 zapraszamy rodziców do następujących sal:

LP KLASA WYCHOWAWCA SALA
1 1 A - Pani Borysionek 104
2 1 B - Pani Nalewajek 100
3 1 C - Pani Denkiewicz 13 R
4 1 j - Pan Rzosiński 106
5 1 EA - Pan Czerwiński 102
6 1 S - Pani Kolińska 205
7 1 TUGa - Pani Witkowska 201
8 1 TUGb - Pani Pieszko 200
9 1 TI - Pan Dąbrowski 15
10 1 TS - Pan Rakowski 103
11 3 TUG - Pani Kiełczewska 5
12 2 S - Pani Pachucka 202
13 2 B - Pani Wierzbicka 204
14 2 J - Pan Szewczak 203
15 2 TUG a - Pan Bruderek 16
16 2 TUG b - Pani Harasimowicz 109

O godz. 1700 zapraszamy rodziców do następujących sal:

LP KLASA - - WYCHOWAWCA SALA
1 4 TUG - Pani Borys-Równa 104
2 4 TI - Pani Kogut 204
3 4 TS - Pan Pichała 13 R
4 3 TU - Pani Rutkowska 105
5 3 S - Pani Nysztal 15
6 3 UG - Pani Dylak 16
7 2 A - Pani Grunau-Kozicka 109
8 2 C - Pani Kachel 205
9 3 B - Pani Krutul 104
10 3 J - Pan Kozicki 100
11 2 TI - Pani Maksymow 203
12 3 TI a - Pani Gudaniec 103
13 3 TI b - Pan Rzosiński 106
14 2 TS - Pani Dobrowolska 202
15 3 TS - Pani Drężek 201
16 2 UG - Pani Thadaney 102

Data publikacji: 2010-01-19

Komunikaty: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]