Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Kalendarium

Kalendarium roku szkolnego 2017/2018

Archiwum: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010

Widok: domyślny, miesiące

4 września 2017Rozpoczęcie roku szkolnego (wg harmonogramu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim)
7 września 2017Rada szkoleniowa - godz. 15:00
7 września 2017Wywiadówka godz. 16:00
14 września 2017Rada pedagogiczna godz. 15:00
13 pażdziernika 2017Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
19 pażdziernika 2017Wywiadówka godz. 16:00
31 pażdziernika 2017Dzień Znicza
1 listopada 2017Święto zmarłych- dzień wolny od pracy
10 listopada 2017Akademia z okazji 11 Listopada
11 listopada 2017Narodowe Święto Niepodległości
16 listopada 2017Rada poświęcona promocji szkoły.
30 listopada 2017Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00
30 listopada 2017Wywiadówka godz. 16:00
13 grudnia 2017Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00
14 grudnia 2017Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
14 grudnia 2017Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 15:00.
15 grudnia 2017Koniec pierwszego semestru dla klas maturalnych.
od 23 grudnia 2017 do 31 grudnia 2017Przerwa świąteczna
3 stycznia 2018Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zsz do godz. 14:00.
6 stycznia 2018Święto Trzech Króli
10 stycznia 2018Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny
11 stycznia 2018Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap pisemny.
od 12 stycznia 2018 do 17 lutego 2018Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny
16 stycznia 2018Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zsz do godz. 10:00.
17 stycznia 2018Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych oraz analizy pracy własnej oraz sprawozdań komisji przedmiotowych do pokoju nr 3 do godz. 10:00.