Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Program Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie

Powinno się być jak chleb,
Który dla wszystkich leży na stole,
Z którego każdy może kęs dla siebie
Ukroić i nakarmić się
Jeśli jest głodny.

Opracowały:

Barbara Sołodyna
Małgorzata Bajohr-Luszowska

Mrągowo 2007

Patron Szkolnego Koła Caritas - Święty Brat Albert Chmielowski

Wstęp

SKC powstało w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie w Październiku 2007 roku i jest kontynuacją wcześniejszych działań wolontariatu podejmowanych przez uczniów i nauczycieli szkoły.

Koło swoje działania opiera na regulaminie SKC i obejmuje środowisko szkolne oraz lokalne. Zostało powołane na wniosek Dyrektora Szkoły Pana Pawła Długoborskiego oraz za zgodą Dyrektora Caritas Archidiecezji Warmińskiej Ks. Romana Lompa. Opiekunami Koła są Barbara Sołodyna Oraz Małgorzata Bajohr-Luszowska.

Cel Ogólny

 • włączanie młodzieży w działalność charytatywną na zasadzie wolontariatu prowadzoną przez Szkołę i Caritas Archidiecezji Warmińskiej
 • umożliwienie wypracowania czynnej postawy wobec problemów, potrzeb i krzywdy innych ludzi poprzez praktyczną realizację przykazań miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania czy wyznanie
 • budowanie wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wszystkich jej członków
 • wskazywanie i pomoc w budowaniu właściwej hierarchii wartości
 • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących

Cele szczegółowe

Uczniowie - członkowie SKC - mają możliwość:

 • włączać się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej
 • budować wzajemne zaufanie;
 • rozwijać naturalną potrzebę czynienia dobra;
 • być współodpowiedzialnymi za podejmowane działania;
 • realizować przykazanie miłości bliźniego w konkretnych zadaniach;
 • uczyć się tolerancji i zrozumienia;
 • podejmować własne inicjatywy pod kierunkiem opiekuna SKC mające na celu pomoc osobom potrzebującym, a przez to rozwijać własną samodzielność i odpowiedzialność;
 • uczyć się właściwego gospodarowania wolnym czasem;
 • budować właściwą hierarchię wartości;
 • pracować w zespole;
 • szanować drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
 • uczyć się wrażliwości na różne obszary ludzkiej biedy;

Formy pracy

 • indywidualna
 • zespołowa
 • praca w terenie

Zadania i formy realizacji

 • współpraca z Caritas Archidiecezji Warmińskiej;
 • dostrzeganie osób potrzebujących pomocy w swoim środowisku;
 • niesienie radości i miłości innym;
 • udział w spotkaniach formacyjnych i modlitewnych;
 • organizowanie zbiórek: żywności, odzieży, artykułów szkolnych, używanych książek uczniom z naszej szkoły;
 • organizowanie wycieczek i pielgrzymek dla członków koła i dzieci z rodzin wielodzietnych i patologicznych;
 • organizowanie pomocy doraźnej uczniom w sytuacjach wynikających z bieżących potrzeb;
 • wykonywanie prac rękodzieła zgodnie z pomysłami i zdolnościami oraz sprzedaż ich w celu pozyskania funduszy;
 • pozyskiwanie sponsorów i funduszy

Lp.DziałanieOsoba odpowiedzialnaTermin realizacji
1Akcje Caritas Archidiecezji WarmińskiejBarbara Sołodyna
Małgorzata Bajohr-Luszowska
Zgodnie z harmonogramem akcji
2Pomoc doraźna uczniomBarbara Sołodyna
Małgorzata Bajohr-Luszowska
Akcyjne - dwa razy w roku
3Wykonywanie prac na sprzedaż, loterie fantoweWszyscyCały rok
4Zajęcia integracyjne, wycieczki, pielgrzymkiBarbara Sołodyna
Małgorzata Bajohr-Luszowska
Według możliwości finansowych
5Pozyskiwanie i utrzymywanie stałych kontaktów z dobroczyńcamiBarbara Sołodyna
Małgorzata Bajohr-Luszowska
Cały rok