Słownik języka niemieckiego

Wprowadź wyraz lub jego początek, wielkość liter ma znaczenie. Przykłady: kann, morgen, über, machen, Ä, groß.

Wprowadź znak: Ä, Ö, Ü, ä, ö, ü, ß