Biblioteka szkolna zaprasza pojedynczych uczniów, grupy uczniów, jak i całe klasy wraz z nauczycielami do udziału w akcji „Czytamy i polecamy”.

Celem akcji jest czytanie książek i polecanie ich innym czytelnikom.

Recenzje książek można przynosić do biblioteki szkolnej. Zostaną one zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Mile widziane będą zdjęcia z polecaną książką.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Mrongowiusza 65,
telefon/fax (89) 741-31-95

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Biblioteka szkolna organizuje dzień głośnego czytania w języku polskim, niemieckim i angielskim, zapraszamy DYREKCJĘ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW do czytania uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej z najstarszej książki w naszej bibliotece „WOLNA I SPRAWIEDLIWA” rok wydania 1945.

Praktyki zawodowe

Praktyka

Europejski Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych W tym roku 26 września już po raz kolejny obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych w naszej szkole. Idea zrodziła się z inicjatywy Komisji Europejskiej podczas Europejskiego Roku Języków w 2001 roku. W tym dniu szkoły, uczelnie i inne placówki oświatowe z krajów członkowskich Unii Europejskiej organizują różne imprezy związane z nauką języków.

Podziękowanie

Podziękowanie

Rozmowy sorkwickie

Rozmowy sorkwickie Dnia 16 września 2016 roku w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Sorkwitach odbyło się spotkanie pt.: "Kościół Ewangelicki i jego duchowieństwo na Mazurach w XIX i XX wieku" wygłoszone przez prof. dr. Grzegorza Jasińskiego.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa W listopadzie 2015 r. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie złożył za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Mrągowie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 - Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych (12 000 kwota dotacji + 3 000 zł. wkład własny organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Mrągowie).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Na początek